06 51336133 | info@debooij.org | Kolhorn

Over Aad

Mijn biografie in het kort

Ik ben het derde kind en de oudste zoon uit een gezin met 6 kinderen. Op 18 februari 1950 werd ik geboren in het Veluwse dorp Wezep. In het najaar van 1969 verliet ik, vanuit Enschede, het ouderlijk huis. In  een periode van bijna 20 jaren woonde ik met mijn ouders in 10 huizen in 6  gemeenten in 4  provincies. Mijn flexibiliteit en mijn vermogen snel ingeburgerd te raken in een nieuwe (werk)omgeving zijn daar zonder twijfel de positieve gevolgen van.

Vaak verhuizen betekende ook veel van school veranderen. Mijn Kleuterklas was in Utrecht en Witterzomer (Assen) mijn  Lagere Schooltijd bracht ik door in  Assen en Delft. Mijn Middelbare Schooltijd in Delft (Lyceum), Enschede (Mulo) en Almelo (Kweekschool).

In 1969 woonde ik korte tijd in Den Haag, daarna ging ik als hulpverpleger werken in het Psychiatrisch Ziekenhuis “Vogelenzang” in Bennebroek. Tot ik in september 1970 naar de Sociale Academie (de CICSA) in Amsterdam ging.

Daar afgestudeerd in 1974 met het diploma Sociaal Cultureel Werk en de aantekening Opbouwwerk.

De reactie van mijn eerste leidinggevende was voor mij even verrassend als ontnuchterend: “Zo, gefeliciteerd met je diploma. Dan gaan we je nu een vak leren”. Na een paar jaar werken had ik door wat hij daarmee bedoelde.

Vanaf 1974 tot de dag van vandaag ben ik werkzaam in wat ooit “Welzijnswerk” heette en nu meestal wordt aangeduid met het “Maatschappelijk Domein”. Dat deed en doe ik nog steeds met veel plezier.

Wil je meer weten over mijn opleiding en ervaring en ben je bovendien geïnteresseerd in mijn professionele netwerk? Ga dan naar mijn pagina op LinkedIn

Wil je meer weten over mijn vrijetijdsbesteding bezoek dan mijn persoonlijke website