06 51336133 | info@debooij.org | Kolhorn

Beleidsadvies

Aad de Booij Beleidsadvies adviseert en ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Vanaf 1974 werkte ik in alle denkbare rollen en posities voor maatschappelijke organisaties en overheden. Als uitvoerend medewerker, als leidinggevende, als adviseur, als projectmanager, als directeur en als bestuurder.

Sinds januari 2013 werk ik (weer) als zelfstandig beleidsadviseur. De belangen van de burger, de klant en vooral diegenen die zich in een kwetsbare en afhankelijke positie bevinden staan voor mij daarbij centraal.